PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.
vrijdag 13 januari 2023

Actie kerkbalans 2023: Geef vandaag voor de kerk van morgen


Deze week ontvangt u/jij een envelop van de actie kerkbalans 2023. Of als u digitaal toezegt, een link naar het toezeggingsformulier. 

Er is de afgelopen tijd veel gebeurd. We hebben de vertrouwde kerkgebouwen De Oase en de Pelgrimskerk overgedragen aan de PGZ/CvK (zie artikel verder op) en komen sinds begin vorig jaar samen in de Regenboog. Maar er is ook een nieuwe dynamiek en elan ontstaan.
Met de komst van de nieuwe predikanten Els en Jan van der Wolf-Kox heeft onze wijk vele nieuwe impulsen gekregen zoals cursussen, doopdiensten, kerk- en schooldiensten. En er doen weer mensen belijdenis.
U begrijpt dat wij voor alle activiteiten waaronder het onderhoud van het gebouw, de verwarming, de wekelijkse bloemengroet en natuurlijk de traktementen van de predikanten ook over de nodige inkomsten moeten beschikken. Wij hebben € 230.000,00 nodig om alle kosten te dekken.
Daarom doen we een beroep op u om mee te doen met de Aktie Kerkbalans. En als het mogelijk is uw bedrag wat te verhogen, want ook wij hebben te maken met stijgende (energie)prijzen. Uw/jouw financiële bijdrage maakt het mogelijk om kerk te zijn voor iedereen in Zuid, op welke manier dan ook!

Namens de PWZZ-kerkrentmeesters alvast hartelijk bedankt!

Henry van der Wiel
E kerkrentmeester@pwzz.nl