PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Predikantsvacatures


De dit jaar gevormde Protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Zuid wil bouwen aan één vitale, hechte en open geloofsgemeenschap. Niet alleen voor de eigen leden, maar ook voor allen die op onze weg komen.

Daarvoor zoeken wij een complementair team van twee predikanten, waarvan één affiniteit heeft met de jeugd en de leeftijdsgeneratie tot ongeveer 45 jaar en één die het pastoraat voor de 45+ groep als kernkwaliteit ziet.

Hieronder de link naar de volledige advertentietekst en nadere informatie over de vacatures:
Beschrijving predikantsvacatures
Profielschets
Informatieblad PWZZ
Informatieblad gemeente Zoetermeer
Beleidsplan 2021 – 2025

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de beroepingscommissie Jaap van den Berg (bergvandenjb@hetnet.nl; 06-30082896)

Past dit profiel bij u, stuur dan uw motivatiebrief met CV voor 15 oktober 2021 aan:
de Beroepingscommissie PW Zoetermeer-Zuid, t.a.v. Ton Verheijke, Melkwit 19, 2718 AP Zoetermeer, of digitaal aan: secretaris.beroepcie.pwzz@outlook.com