PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Werkgroep Communicatie


Samenstelling werkgroep Communicatie
Voorzitter:
Sofie van der Linden E svdlinden@pangeagroep.nl

Leden:
Jan Blankespoor
Petra Vossegat - de Bruin
Jessica Monker

Taken
Het werkterrein van de WG Communicatie beslaat de volgende aandachtsgebieden:.
 • Het inrichten en onderhouden van de website van de PWZZ.
 • Coördinatie van de directe informatieverstrekking aan de gemeenteleden.
 • Optimaliseren van de communicatie binnen de gemeente.
 • Ontwikkelen van een beleid t.a.v. het gebruik van sociale media (Facebook, Twitter).
 • Toezicht houden op het privacy-beleid.
 • De invoering en het beheer van kerkapp 'Wij van Zuid'
 • Externe communicatie (PR in Streekblad, AD, etcetera).
Vergaderfrequentie
De werkgroep komt ca. 6x per jaar bij elkaar.
Resultaten in 2022
 • Ondersteuning van beleidsplan middels uitingen intern/extern.
 • Regelen en organiseren de contacten naar buiten toe.
 • Faciliteren communicatie uitingen binnen PWZZ voor moderamen/WKR/werkgroepen/predikanten etc. Denk aan: vormgeving posters/flyers/plannen/berichten/briefkaarten etc.
 • Doorontwikkelen en onderhouden van de website van de PWZZ.
 • Onderhouden contacten met redactie van de Nieuwsbrief PWZZ.
 • Onderhouden contacten met redactie KIZ (Kerk in Zoetermeer).
 • Oriëntatie op een kerkapp, organisatie van de invoering daarvan.
 • Format aangeleverd voor rapportage werkgroepen binnen WKR.
 • Format aangeleverd voor opstellen jaarplannen werkgroepen PWZZ.
 • Publicaties februari – mei 2022 m.b.t. de komst van twee predikanten.
 • Plan opstellen voor de inwerkperiode van de predikanten; o.a. presentatie van werkgroepen.
 • Inventariseren behoeften werkgroepen aan ondersteuning communicatie.
Werkplan voor 2023
 • Invoering en beheer van kerkapp 'Wij van Zuid' (april 2023)
 • Ondersteuning van beleidsplan middels uitingen intern/extern
 • Regelen en organiseren de contacten naar buiten toe
 • Doorontwikkelen en onderhouden van de website van de PWZZ
 • Onderhouden contacten met redactie van de Nieuwsbrief PWZZ
 • Onderhouden van contacten met de redactie van 'Kerk in Zoetermeer'
 • Faciliteren van communicatie uitingen binnen PWZZ voor moderamen/WKR/werkgroepen/predikanten etc. Denk aan: vormgeving posters/flyers/plannen/berichten/briefkaarten etc.


images/communicatie.png