PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Werkgroep Communicatie


Samenstelling werkgroep Communicatie
Voorzitter:
Sofie van der Linden E svdlinden@pangeagroep.nl

Leden:
Jan Blankespoor
Willem van Lonkhuyzen
Jessica Monker

Taken
Het werkterrein van de WG Communicatie beslaat de volgende aandachtsgebieden:
 • Het ontwikkelen van een huisstijl voor de PWZZ.
 • Het inrichten en onderhouden van een nieuwe website.
 • Coördinatie van de directe informatieverstrekking aan de gemeenteleden via de zogenaamde zondagsbrieven (weekbrieven).
 • Ontwikkelen van een beleid t.a.v. het gebruik van sociale media (Facebook, Twitter).
 • Het ontwikkelen van een privacy-beleid.
 • Het samenstellen van een (digitaal) boekje met algemene PWZZ-informatie voor alle PWZZ-gemeenteleden
 • Externe communicatie (PR in Streekblad, AD, et cetera).
Vergaderfrequentie
De werkgroep komt ca. 6x per jaar bij elkaar.

Onze resultaten in 2021
 • Ontwikkelen van een huisstijl voor de PWZZ; format briefpapier 
 • Het inrichten en onderhouden van een eigentijdse website 
 • Optimaliseren van de externe en interne communicatie
  a.    Coördinatie van de directe informatieverstrekking aan de gemeenteleden via de zondagsbrieven (nieuwsbrieven)
  b.    Ontwikkelen van een beleid t.a.v. het gebruik van sociale media (Facebook, Twitter)
  c.    Het ontwikkelen van een privacy-beleid
  d.    Het invoeren van een ledendeel voor alle PWZZ-gemeenteleden 
Wat hebben we te bieden in 2022
 • Ondersteunen van beleidsplan middels uitingen intern/extern
 • Regelen en organiseren de contacten naar buiten toe
 • Faciliteren communicatie uitingen binnen PWZZ voor moderamen/WKR/werkgroepen/predikanten etc. Denk aan: vormgeving posters/flyers/plannen/berichten/briefkaarten etc.
 • Door ontwikkelen en onderhouden van de website PWZZ
 • Onderhouden contacten met redactie Nieuwsbrief PWZZ
 • Onderhouden contacten met redactie KIZ
 • Ondersteunen projectteam 3=1 voor het bevorderen cohesie in PWZZ
Ons plan in 2022
 • Format leveren voor rapportage werkgroepen binnen WKR
 • Format leveren voor opstellen jaarplannen werkgroepen PWZZ
 • Plan opstellen publicatie februari – mei 2022 m.b.t. komst predikanten
 • Plan opstellen inwerkperiode predikanten; o.a. presentatie werkgroepen
 • Inventariseren behoeften werkgroepen aan ondersteuning communicatie

images/communicatie.png