PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Werkgroep Vieren


Samenstelling werkgroep Vieren
Voorzitter: Tineke van Goeverden (tvangoeverden@casema.nl )

Leden
:
Gerard Baak
Jan de Geus
Wout van Goeverden
Joop de Groot
Willem van Lonkhuyzen
Astrid Maas
Eveline van Velzen, 
Deborah van Velzen
Ton Verheijke
Petra Vossegat
Jeannette Vriend

Taken
In een verdeelde samenleving waar alleen het individu telt, proberen wij bruggen te bouwen tussen de mensen die wonen en/of werken in de Zoetermeerse wijken Rokkeveen, Meerzicht, Driemanspolder, Palenstein, Stadscentrum en Dorp. Iedere zondagochtend komen wij samen om het evangelie van Christus te vieren in een protestantse eredienst. Hierbij is de Bijbel onze belangrijkste inspiratiebron. Iedereen is hierbij welkom en mag actief zijn of haar steentje bijdragen.

Geregeld vieren wij ons geloof met andere geloofsgemeenschappen in Zoetermeer. Ook bieden wij ruimte voor vieringen gericht op speciale doelgroepen binnen onze gemeenschap. Voorbeelden hiervan zijn onder andere:
* Kapelvieringen in de Regenboog waarbij het accent ligt op de spirituele beleving
* Kliederkerkvieringen in de Oase, waarbij het accent ligt op actief met (klein)kinderen ontdekken wat het geloof inhoudt.

Omdat het in deze 'Corona' tijd beperkt mogelijk is om bij elkaar te komen zijn de wekelijkse vieringen live te volgen op ons YouTube kanaal (Wijkgemeente Pelgrimskerk Oase Regenboog). Wij nodigen u van harte uit voor onze vieringen. De uitzendingen blijven ongeveer een maand beschikbaar.

Vergaderfrequentie
De werkgroep komt ca. 10 x per jaar bij elkaar.

Wat hebben we al bereikt?
 • Globale orde van dienst PWZZ
 • Nieuw ordinarium
 • Nieuwe kanselbijbel (NBV 2021)
 • Nieuwe vorm van het Onze Vader
 • Halfjaarlijks overleg waarbij we in breed verband de diensten van het komende half jaar voorbespreken
 • Actualisering instructie ouderling van dienst
Wat doen we in 2022
 • Organiseren zondagse eredienst
 • Verdere uitwerking van de globale orde van dienst met verschillende varianten
 • Nadenken over hoe we in vieringen of andere bijeenkomsten beter kunnen aansluiten bij de leefwereld van mensen jonger dan 40, met als uitgangspunt het memo ‘Verbinding tussen de generaties’
 • Meer algemeen en samen met nieuwe predikanten: differentiëren in vieringen (zangdienst, muziekviering, leerdienst, kerk/schooldienst, jongerenviering, kind-op-schootdienst, …?) 
 • Bepalen hoe we de viering van de laatste zondag van het kerkelijk jaar vormgeven (i.o.m. werkgroep Pastoraat)
 • Idem voor overige aspecten omtrent overlijden en gedenken 
 • Nieuwe registers voor overlijden, doop, huwelijk en belijdenis
 • Preekrooster vaststellen en zelf gastpredikanten zoeken
 • Onderzoeken wat mogelijk is aan oecumenische vieringen