PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Werkgroep Diaconie


Samenstelling werkgroep Diaconie
Voorzitter: Tineke Blankespoor, E diaconie@pwzz.nl

Leden werkgroep diaconie:
Tineke Blankespoor
Elma van den Broek
Wout van Goeverden
Thea Hamann
Saskia Koerselman
Hilde Maassen
Monique Schrijver

Leden werkgroep ZWO:
Willy van den Bosch-Tieman (ZWO diaken)
Annie Huls 
Reinier Laman Trip

Taken
Het werkterrein van de WG diaconie beslaat de volgende aandachtsgebieden:

 • Het reageren op diaconale vragen. Het gaat hierbij om het ondersteunen van leden van de wijkgemeente, die in acute financiële nood gekomen zijn. Of op andere manieren initiatieven ontplooien voor mensen die het nodig hebben (zoals actie vakantietas of voedselbankacties).
 • Het voorbereiden en uitvoeren van de viering van de Maaltijd van de Heer.
 • Het voorbereiden incl. communicatie, uitvoeren en afhandelen van de inzameling van de gaven tijdens de erediensten.
 • Aanspreekpunt voor een aantal activiteiten in de wijk.
 • ZWO-werk; in onze wijk is binnen het aandachtsgebied van de diaconie de werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) actief. Reinier Laman Trip (reinierlamantrip@gmail.com) is aanspreekpunt.
Vergaderfrequentie:
De werkgroep komt ongeveer 10x per jaar bij elkaar.

Onze resultaten/activiteiten 2021
 • Samenwerking diaconie en ZWO verder uitgebouwd: 
 • Publiciteit Nieuwsbrief/Kerk in Zoetermeer
 • Jaarproject Hulp aan Vluchtelingen­kinderen in Griekenland
 • Activiteiten in Veertigdagentijd: soepactie (ophalen soep bij de kerk) i.p.v. maaltijden in De Regenboog en De Oase; vastenkalenders; paasgroetenactie
 • Gedurende het hele jaar: wekelijks Klaver4-maaltijden afhalen bij De Oase, i.s.m. RK Genesarethkerk
 • Maaltijd Wereldvoedseldag voor jaarproject: Griekenlandavond, verbinding met Deborah Molenaar op Lesbos
 • Actie Vakantietas met ongeveer 200 gevulde tassen
 • Welkomstkaarten voor statushouders/asielzoekers die werden opgevangen in voormalige gevangenis
 • Collectecoördinator in deel Meerzicht en Rokkeveen van huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie voor Vluchtelingenkinderen in Griekenland.
 • Structureel aandacht voor collectedoelen in Nieuwsbrief en in de dienst
 • In coronatijd nieuwe materialen besteld voor viering van Maaltijd van de Heer en nieuwe richtlijnen gemaakt
Wat hebben we te bieden in 2022
 • Inzet voor wie hulp nodig heeft, dichtbij en ver weg
 • Gemeente betrekken bij collectedoelen, jaarproject en andere diaconale activiteiten
 • Diaken als schakel tussen diaconie en ZWO
 • Activiteiten Veertigdagentijd
Ons plan in 2022
 • Diverse acties om aandacht te vestigen op degenen die dit nodig hebben in Zoetermeer en daarbuiten
 • Bestaande acties kritisch bekijken op haalbaarheid en effectiviteit
 • Zo mogelijk nieuwe activiteiten: volop aandacht voor zondagen Zending en Werelddiaconaat en ZWO-acties rond Kerst
 • Wekelijks collectedoelen in de Nieuwsbrief, tijdens de dienst en mogelijk op andere manieren
 • Lokaal jaarproject: Oosterfaantje, voedselgroep voor mensen die overal buiten vallen