PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Collectedoelen


Elke week zijn er twee collectes. 
In het collecterooster hieronder vindt u de collectedoelen per week. In de Nieuwsbrief staat een toelichting op de collectedoelen van de week.

U kunt uw gift geven met de app 'Wij van Zuid' (zie https://pwzz.nl/app/pdf/20230223-Collecteren.pdf), via de Givt-app of via overschrijving op onderstaand rekeningnummer onder vermelding van het collectedoel van de week


1ste collecte: NL66 RABO 0373 7129 01
t.n.v. Diaconie PGZ-Zuid
o.v.v. collectedoel van de eerste collecte van die week

2de collecte: NL66 RABO 0373 7129 01
t.n.v. Diaconie PGZ-Zuid
o.v.v. collectedoel van de tweede collecte van die week

Collecterooster 2023


DatumDagEerste collecteTweede collecte
04-06-2023KIA Binnenlands diaconaat (Kerk zijn met en voor elkaar)Kerk
11-06-2023Diaconie (Voedselbank)Kerk
18-06-2023Diaconie (Jaarproject: Stichting Oosterfaantje)Kerk
25-06-2023- Wereldvluchtelingendag (20-06)KIA Werelddiaconaat Colombia (Perspectief voor jonge vluchtelingen uit Venezuela)Kerk