PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.


Versoepelingen

vanaf zondag 26 september

Dit zijn de stappen die we de komende weken willen zetten om elkaar weer in grotere getale te kunnen ontmoeten.Geef elkaar de ruimte
Het demissionaire kabinet heeft laten weten dat Nederland vanaf 25 september de verplichte 1,5 meter maatregel zal loslaten. Dit is een grote stap vooruit, want wat hebben we elkaar gemist, ook in de kerk!

Vanaf 25 september

Het loslaten van de 1,5 meter maatregel brengt besmettingsrisico’s met zich mee stelt het Outbreak Management Team (OMT), de deskundigen die de overheid adviseren. Om te voorkomen dat te veel kwetsbare personen ziek worden, wil de regering op meer plaatsen een coronatoegangsbewijs verplicht stellen.

Geldt dit ook voor de kerk?
Iedereen is welkom in de kerk. Mensen wel of niet toelaten op basis van een test- of vaccinatiebewijs past niet goed bij de essentie van kerk-zijn. De kerkenraad heeft daarom besloten niet over te gaan tot het vragen van toegangsbewijzen.
Daarnaast hebben wij ook de verantwoordelijkheid om zorgvuldig met elkaar om te gaan en in het bijzonder met hen die kwetsbaar zijn. De kerkenraad heeft hierin een zorgvuldige afweging gemaakt.

Verdere aanpak
De kerk wordt verdeeld in twee vakken.

Vak A “Afstand”  blijft op 1.5 meter staan.  
Dit vak is bijvoorbeeld bedoeld voor mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die om een andere reden liever nog wat meer afstand houden. In dit vak worden mensen geplaceerd, waarbij 1,5 meter tussenruimte wordt aangehouden.

Vak B “Bij elkaar” wordt aangevuld met meer stoelen om meer mensen te kunnen plaatsen. De bedoeling is dat hier de 1,5 meter zal worden losgelaten. In dit vak kan daarom iedereen zijn of haar eigen plaats uitkiezen.

Let op: het kan zijn dat ook mensen zonder een vaccin in vak B plaatsnemen. Als dit voor u lastig is, kunt u er beter voor kiezen in vak A plaats te nemen.

Wij doen hierbij uitdrukkelijk een moreel beroep op u:

 1. laat alstublieft de ruimte beschikbaar voor hen die deze nodig hebben; maar ook:
 2. het wordt erg op prijs gesteld als u in de kerk uw verantwoordelijkheid neemt tot het houden van afstand als u zich niet wilt of kunt laten vaccineren;
 3. blijf als u corona-gerelateerde klachten heeft thuis.


Aanmelden voor de kerkdienst
De komende weken zullen wij nog blijven werken met het aanmeldsysteem zoals we dit inmiddels gewend zijn

Bezoeken van de kerkdienst
De basisregels blijven nog steeds gelden:

 1. was vaak en goed uw handen; bij binnenkomst in de kerk bent u in de gelegenheid uw handen te ontsmetten;
 2. geen handen schudden;
 3. hoesten en niezen in de elleboog;
 4. thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD!
 5. zorgen voor ventilatie in binnenruimtes.

Bij de ingang naar de kerkzaal kunt u aangeven of u voor vak A of vak B kiest  bij de coördinator die daar aanwezig is. Als u zich aanmeldt voor vak A dan zal de coördinator met u meelopen en uw plaats aanwijzen. Houdt u zich alstublieft aan deze aanwijzingen!
Heeft u zich aangemeld voor vak B, dan kunt u in dit vak uw plaats uitzoeken.

Kerk door de week – geef elkaar de ruimte en ventileer!

De bovenstaande basisregels bij het bezoeken van de kerkdienst gelden ook voor deze activiteiten. Denk goed aan het vooraf en achteraf sluiten van ramen en deuren. Ook tijdens de activiteit is het belangrijk elkaar de ruimte te geven. Sommigen zullen juist 1,5m afstand fijn vinden, anderen zullen dit laten vallen. Spreek dit telkens goed met elkaar af.

De leidinggevende/coördinator van de activiteit krijgt de verantwoordelijkheid voor:
 1. het erop toe zien dat er goed geventileerd wordt;
 2. dat er bij de start van de activiteit met de mensen een afspraak is gemaakt over het elkaar ruimte geven;
 3. Het zoeken van een grotere ruimte, dan wel z.s.m. opsplitsen van de groep als er teveel mensen in een ruimte zijn. Ongeveer 75% van de ruimte mag worden benut.
Tenslotte
Wij hopen u allen binnenkort weer te ontmoeten. Heeft u vragen, tips of zorgen naar aanleiding van het bovenstaande bericht, deelt u deze dan met ons.
voorzitter@pwzz.nl

Welkom op de website van de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid. Zoetermeer-Zuid is een wijkgemeente, die ontstaan is uit drie Zoetermeerse geloofsgemeenschappen rondom de Pelgrimskerk (Dorp), De Oase (Meerzicht) en De Regenboog (Rokkeveen).

POR wordt PWZZ: Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid


26 mei heeft de wijkkerkenraad unaniem ingestemd met het beleidsplan 2021-2025: We gaan iets nieuws beginnen (nieuwsbericht van 27 mei)
De samenvatting van de 5 gemeentebijeenkomsten over het beleidsplan kunt u hier teruglezen.

Er zijn weer fysieke vieringen, afwisselind in één van onze kerkgebouwen. Deze diensten zijn ook live te volgen via het Youtube kanaal . Ook de doordeweekse online bijdragen zijn hier te vinden.

Lees meer nieuws in onze Nieuwsbrief.

Reserveer uw plaats in de kerk via het rooster voor de kerkdiensten.

Inzameling gaven