PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Links


Landelijk / regionaal
Protestantse Kerk
De Protestantse Kerk in Nederland. Het vertrekpunt van waaruit je achtergronden, structuur en organisatie van onze kerk kunt leren kennen.

Zoetermeerse kerken
Protestantse Gemeente Zoetermeer

Kerkelijk bureau PG Zoetermeer
Wijkgemeente Noord
Hervormde wijkgemeente Oosterkerk
Oude Kerk Gemeente

Andere kerken in Zoetermeer:
Morgenstergemeente
Gereformeerde Gemeente Zoetermeer: Vredekerk
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt: Het Kompas
Nederlands Gereformeerde Kerk: De Lichtzijde
Parousiagemeente
H. Nicolaasparochie Zoetermeer
Baptisten Gemeente Zoetermeer
Vrijzinnig Christelijke Geloofsgemeenschap Zoetermeer: De Adventskerk
Apostolisch Genootschap Zoetermeer

Zoetermeerse kerkelijke activiteiten en organisaties
Jeugdkampen:
Kamp 1 8 t/m 12 jaar
Kamp 2 13 t/m 16 jaar
Hervormd Kamp Zoetermeer

Stichting "De Pelgrimshoeve"
Hier kunt u uw overtollige meubilair, huishoudelijke apparatuur, elektronica, boeken, CD's brengen. De Pelgrimshoeve verkoopt deze materialen en sponsort met de opbrengst allerlei hele goede doelen.

Christelijke Boekhandel de Goede Herder
Website van Christelijke Boekhandel de Goede Herder. Op de site willen zij u graag informeren over hoe deze winkel u ten dienste kan zijn voor u persoonlijk of uw kerkelijke gemeente/vereniging.

InterLevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (ILOZ)
Het ILOZ is een stichting, die een open platform vormt van kerken, moslimorganisaties, de joodse-, baha'i-, hindoe-, humanistische en Syrisch-culturele gemeenschappen in Zoetermeer. 

Nederlandse Christelijke stichtingen en organen
Het Nederlands Bijbelgenootschap
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt zich ten doel de bijbel te verspreiden in Nederland en - in het kader van de Wereldbond van Bijbelgenootschappen - wereldwijd.

Idee en Kerk
Er gaat veel tijd zitten in het bedenken en opzetten van originele activiteiten. Vaak is moeilijk om in te schatten of een idee zal aanslaan en wat erbij komt kijken. In de ideeënbank van deze site zijn vele ideeën ondergebracht die ooit ergens in een kerk of parochie als activiteit zijn uitgevoerd.

JOP
JOP is de landelijke jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. JOP is een beweging van en voor kinderen en jongeren.

OneWay - Christelijk trefpunt
OneWay is als portal website en community hét christelijk trefpunt op Internet. Uitgangspunt zijn de vele links, de content en de mogelijkheden om met andere bezoekers te communiceren middels chat, discussie, e.d.Crosspoint is een christelijk ontmoetingsplein op Internet vol nieuws, achtergronden en informatie.

Youth for Christ
Youth for Christ is een organisatie die tot doel heeft het evangelie van Jezus Christus bekend te maken aan jongeren.

CHJC
CHJC, Vereniging voor christelijke homo's en lesbiennes, heeft als doel mensen met een christelijke levensovertuiging, die homoseksueel zijn, samen te brengen en daarnaast de integratie van homoseksuelen binnen kerk en samenleving te bevorderen.

Kerk in Aktie
Kerken in Aktie is het samenwerkingsverband van tien kerkelijke en interkerkelijke hulporganisaties.

Evangelisch Werkverband
Het Evangelisch Werkverband wil een bijdrage leveren aan geestelijke vernieuwing en gemeenteopbouw van de plaatselijke gemeente.

Alpha Nederland
De Alpha-cursus biedt een kennismaking met het christelijk geloof. In 10 avonden en een zaterdag of weekend worden een aantal basisprincipes uitgelegd.

IZB - Vereniging voor zending in Nederland
De IZB richt zich vooral op de gemeenten en gemeenteleden van de Protestantse Kerk in Nederland. Maar ook andere gemeenten, kerken en individuele christenen kunnen aankloppen voor hulp. Voorwaarde is, dat men zich kan vinden in de visie en uitgangspunten van de IZB. De IZB is een vereniging, met ongeveer 26.000 leden.

Cursus Theologie van Laudius
De cursus Theologie neemt je mee op een spirituele zoektocht en laat je kennismaken met de belangrijkste religieuze stromingen van dit moment.