PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Ledenadministratie


Sinds begin 2019 zijn veel aspecten van de kerkelijke financiën en beheer gedecentraliseerd. Daarvoor zijn nu primair de wijkgemeenten verantwoordelijk, binnen het kader van de Protestantse gemeente te Zoetermeer.
Zo wordt de ledenadministratie voor de wijkgemeente Zoetermeer-Zuid (PWZZ) niet meer bijgehouden door het Kerkelijk bureau maar door het Team ledenadministratie PWZZ. Per 1 januari 2024 bestaat het team uit Eveline van Velzen, Henk Fokke, Tineke van Goeverden en Jan Jonker. Per e-mail zijn zij te bereiken op: ledenadministratie@pwzz.nl. Door dit gezamenlijk adres kunnen zij elkaar zo nodig ook vervangen.

Voor het verwerken van mutaties die gaan over individuele leden of gezinnen, zijn de taken als volgt verdeeld.
  • Nieuw ingekomen leden: Tineke van Goeverden.
  • Verhuizingen uit de PWZZ (vooralsnog die uit Rokkeveen): Henk Fokke.
  • Overleden leden: Jan Jonker.
  • Uitschrijving uit de PWZZ: Eveline van Velzen.
  • Coördinatie en overige mutaties: Jan Jonker.

Leden die voor hun kerkelijk werk informatie over mutaties nodig hebben ('functioneel betrokkenen'), krijgen die informatie van het Team ledenadministratie.

Informatie voor publicatie in het kerkblad Kerk in Zoetermeer (katern Gemeentenieuws) of in de wekelijkse Nieuwsbrief PWZZ wordt verzorgd door:
  • Henk Fokke: verjaardagen van leden van 80 jaar en ouder in de Nieuwsbrief.
  • Eveline van Velzen: navragen of leden met een huwelijksjubileum toestemmen in publicatie daarvan en bij toestemming doorgeven aan de redactie van het kerkblad.
  • Jan Jonker: berichten van overlijden in de Nieuwsbrief.

Vragen en opmerkingen zijn welkom bij: ledenadministratie@pwzz.nl