PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Ledenadministratie


Sinds begin 2019 zijn veel aspecten van de kerkelijke financiën en beheer gedecentraliseerd. Daarvoor zijn nu primair de wijkgemeenten verantwoordelijk, binnen het kader van de Protestantse gemeente te Zoetermeer.
Zo wordt de ledenadministratie voor de wijkgemeente PWZZ niet meer bijgehouden door het Kerkelijk bureau maar door het Team ledenadministratie PWZZ. Het team bestaat uit Henk Fokke, Joke Westerhof en Jan Jonker. Per e-mail zijn zij te bereiken op: ledenadministratie@pwzz.nl . Door dit gezamenlijk adres kunnen zij elkaar zo nodig ook vervangen.

Algemene informatie voor het publiceren van bijv. verjaardagen in de Nieuwsbrief, of huwelijksjubilea in Kerk in Zoetermeer, wordt verzorgd door een van de leden van het team. Voor zaken die gaan over individuele leden of gezinnen, zijn de taken voorlopig als volgt verdeeld:

Voor de Centrumwijken (voorheen leden van de gemeenschap rond de Pelgrimskerk): Joke Westerhof
Voor Meerzicht (voorheen leden van de gemeenschap rond De Oase): Jan Jonker
Voor Rokkeveen (voorheen leden van de gemeenschap rond De Regenboog): Henk Fokke