PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.
dinsdag 30 mei 2023
17.30 uur
  De Oase

Gezamenlijke klaver-4-maaltijd


Op dinsdag 30 mei is er weer een gezamenlijke Klaver-4-maaltijd in De Oase, begintijd 17.30 uur. Leuk om weer gezamenlijk te eten.
Zo nodig kan de maaltijd ook thuis bezorgd worden.

De netto opbrengsten zijn bestemd voor de projecten: noodhulp overstromingen Pakistan, kansen voor jongeren in achterstandswijk Libanon’ en tot slot voor de projecten in Moldavië.
Een van de projecten in Moldavië zijn twee dagcentra van de christelijke organisatie Bethania, waar kinderen een gezamenlijke maaltijd krijgen en huiswerkbegeleiding, en ouderen ontvangen zorg thuis.

Voor deelname aan de maaltijden telefonisch opgeven bij Ria van Dam: M 06 - 49 85 45 26 of via de e-mail: mtderuiter48@gmail.com 
Uiterlijk op maandag 29 mei voor 20:00 uur.