PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.
donderdag 24 november 2022

Energiekosten


Door de hoge energiekosten komen veel mensen in de problemen, zeker met de altijd dure decembermaand op komst. De overheid probeert hieraan tegemoet te komen door voor november en december een vergoeding van € 190 per maand te geven. 

Voor sommigen is dit bij lange na niet genoeg om de problemen op te lossen, terwijl voor anderen deze vergoeding overbodig is. Dat zal ook zo zijn in onze gemeente.

Samen met alle kerken in Zoetermeer en Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SunZ ) zoeken we naar een oplossing.
Daarnaast blijkt ook dat de Voedselbank een enorme toename ziet van het aantal huishoudens dat hiervan gebruik moet maken.
Kort gezegd: heeft u de bijdrage niet nodig, overweeg dan deze te storten op rekening van de wijkdiaconie, NL66 RABO 0373 7129 01 t.n.v. Diaconie PGZ-Zuid, onder vermelding van „energie“.
Uw bijdrage wordt dan verdeeld over SunZ https://sunzoetermeer.nl en de Voedselbank https://voedselbankzoetermeer.nl

Dreigt u zelf in financiële problemen te komen door de hoge energiekosten, neem dan contact op met de diaconie.

Tineke Blankespoor T 079 321 21 64 diaconie@pwzz.nl