PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.
vrijdag 26 mei 2023

Bestemming Oase


Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de totstandkoming van een diaconaal centrum. 

Helaas is het niet mogelijk gebleken om dit op een financieel verantwoorde manier te realiseren. Dit betekent dat er nu gezocht wordt naar een andere bestemming voor De Oase. Wel is aan het licht gekomen dat er binnen Meerzicht grote behoefte is aan een ontmoetingsplek voor de wijk.
Samen met de Nicolaasparochie wil de PGZ met de gemeente Zoetermeer gaan onderzoeken of De Oase zo'n ontmoetingsplek kan zijn.
Uitgangspunt hierbij blijft dat de huidige kerkelijke activiteiten, zowel van Zuid als van de migrantenkerken die nu in De Oase plaatsvinden, gewoon kunnen blijven.
Vooralsnog verandert er dus niets voor Zuid en kunnen wij De Oase blijven gebruiken.

Beppie van der Plas
voorzitter