PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.
vrijdag 29 september 2023

Proef oktober-katern Gemeentenieuws


De Algemene Kerkenraad heeft besloten dat per december 2023 het Gemeentenieuws zoveel mogelijk digitaal verspreid zal worden, in combinatie met de wekelijkse nieuwsbrieven van de vier wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. Iedereen wordt verzocht voor 14 oktober al dan niet te reageren:

  • Ontvang je de eigen wijkbrief al digitaal, dan doe je niets.
  • Ontvang je nog geen eigen wijkbrief, dan meld je je aan bij de scriba of nieuwsbriefverzorger van de eigen wijk.
  • Ontvang je de wijkbrief wekelijks in print, dan zul je ook het Gemeentenieuws op papier blijven krijgen.
  • Als je het Gemeentenieuws op de oude manier wilt blijven ontvangen en niet samen met het wijk-weekbericht , mail of bel dan naar het Kerkelijke Bureau.

Op de achterpagina van dit oktoberkatern staan met de contactgegevens deze aanwijzingen vermeld, die ook in een speciale brief aan ieder gemeentelid zijn aangekondigd.

Zie het katern via de link hieronde: https://pgzoetermeer.nl/pdf/Gemeentenieuws-8-2023.pdf