PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.
vrijdag 10 november 2023

Gastvrije ontvangt in ouderensoos en bij koffiemiddag


Bij de ouderensoos in De Oase en de koffiemiddag in het Kompas ben ik gastvrij ontvangen als ouderling communicatie.

In de Oase werden we door een gespreksleider per tafeltje aan het werk gezet met gespreksvragen en een hersenkraker. Samen ga je hierover met elkaar in gesprek en een plenaire terugkoppeling vindt plaats. Het meeleven met mensen die er niet konden zijn, kwam ook aan de orde.
En bij de koffiemiddag in het Kompas (voorheen in 't Centrum) zaten we met 15 mensen rond de tafel en kregen diverse mensen het woord; de één vertelt wat uit de familiegeschiedenis, die een gevoel van herkenning geeft, de ander draagt een gedicht voor over vriendschap en de volgende vertelt iets over een boekje van Rabbijn Soetendorp.

Bij beide bijeenkomsten zie ik een uitwisseling van persoonlijke zaken, een fijn gevoel om met elkaar te zijn en de ruimte geven aan de ander voor zijn/haar verhaal.

Ik heb beloofd hierover wat te schrijven. Immers jaren geleden bij het samengaan van de drie wijken hebben we in 't beleidsplan opgenomen dat we - indien wenselijk - activiteiten organiseren in de buurt van de Oase en de Pelgrimskerk. Wat bijzonder om te ervaren dat dit een uiterst plezierig samenzijn is en dat je hiermee een stukje 'kerkzijn in de eigen buurt' beleeft.

Dank aan de mensen die ik ontmoet heb die openlijk met mij hebben gesproken overde veranderingen in de wijk PWZZ.

Vanmiddag zat ik naast iemand van 88 jaar, die gedoopt was en al die jaren lid van de Pelgrimskerk was en nu op de fiets naar de Regenboog komt. Zo'n verhaal geef ik graag door. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.

Met hartelijke groet, 
Sofie van der Linden