PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.
donderdag 27 mei 2021

POR wordt PWZZ: Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid


Op woensdag 26 mei j.l. kwam de wijkkerkenraad (wkr) bijeen. In de eerste plaats om gezamenlijk onze pastor Sjon Donkers te gedenken, die op Hemelvaartsdag is overleden.
Daarna zijn een aantal voor onze wijkgemeente belangrijke besluiten genomen:


  • unaniem is ingestemd met de beleidsnotitie “We gaan iets nieuws beginnen” van de Beleidscommissie o.l.v. Bram Schriever;
  • de drie geloofsgemeenschappen Pelgrimskerk, Oase en Regenboog worden samen één wijkgemeente;
  • deze zal voortaan opereren onder de naam Protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Zuid;
  • op zondagmorgen wordt één herkenbare eredienst gehouden met daarnaast ruimte voor andersoortige vieringen;
  • vanaf 1 september a.s. zullen de zondagse erediensten plaatsvinden in de Regenboog; deze zullen direct worden uitgezonden via internet (livestreaming);
  • in de resorts van de Pelgrimskerk (postcodes 11, 12, 13 en 22) en de Oase (postcodes 15 en 16) blijven kerkelijke steunpunten bestaan; daar kunnen o.a. andersoortige vieringen en gewone kerkelijke activiteiten doorgang en/of plaatsvinden:
  • voor de invulling van de bestaande vacatures van voorgangers is ruimte voor 2 nieuwe predikanten (1,8 fte);
  • ingestemd is met de samenstelling van een nieuwe beroepingscommissie o.l.v. Jaap van den Berg.

Na het proces van “kennen en horen” van de leden van de drie geloofsgemeenschappen zijn deze besluiten in volstrekte eenstemmigheid tot stand gekomen. Dit is reden voor grote dankbaarheid voor het grondige werk van de beleidsgroep en voor de eensgezindheid over de uitkomsten hiervan in de wijkkerkenraad.

Nu ligt er een grote taak voor de wkr en het moderamen om het beleidsplan uit te voeren en van de drie geloofsgemeenschappen één vitale, hechte en open geloofsgemeenschap te maken. Met Gods onmisbare hulp en uw inzet zal dat zeker gaan lukken!

Frits von Meijenfeldt
Scriba van de Protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Zuid