PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Wie helpt


Een meneer uit de Floriadehof wil elke week graag naar de kerk. Hij moet dan gehaald worden en in zijn rolstoel naar de Regenboog gereden worden. En na afloop natuurlijk weer terug.

Er zijn mensen nodig die dat bij toerbeurt willen doen, liefst 1 x in de 4 weken.

Graag uw opgave naar Peter van den Broek,
T079 - 321 43 91 of E broekvd@kpnplanet.nl