PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Blijven we na de dienst koffie drinken?


Het aantal mensen van het koffieteam is in het afgelopen jaar aanzienlijk teruggelopen. Het streven is dat iedereen om de twee maanden dienst doet. Daarom zoeken we minstens zes dames of heren die bereid zijn om ons team te komen versterken. Anders kan het gebeuren dat er op sommige zondagen geen koffie meer is na de dienst.

Dus: Wilt u koffie drinken na de dienst? Kom ons dan helpen.
U kunt zich aanmelden bij: Eveline van Velzen M: 06 - 12 42 68 00.